Βιογραφικό

Γκιντσίδη Αντωνία

 • Πτυχιούχος του Προγράμματος Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (2016)

 • Πτυχιούχος του Πρόγραμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο τμήμα Marketing του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2019)

 • Γνώση Αγγλικών και Ιταλικών

 • Συμμετοχή σε Ημερίδα Ευαισθητοποιήσης « Πρακτική Άσκηση και Erasmus στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης», που διοργανώθηκε από το Γραφείο Erasmus + της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (2015)

 • Συμμετοχή σε σεμινάριο επιμόρφωσης με τίτλο, Δομικά Υλικά αρχιτεκτονικών μορφών, που διοργάνωσε το ΚΕΚ ΠΑΣΤΕΡ Κε.Δι.Βι.Μ.2 στη Θεσσαλονίκη (2015)

 • Συμμετοχή σε διάλεξη που διοργάνωσε η Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης με ομιλήτρια την κ. Ελένη Παυλίδου, αν. καθηγήτρια του τμήματος Φυσικής Α.Π.Θ, με θέμα: Η Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης στη Μελέτη Έργων Πολιτιστικής Κληρονομιάς. (2014)

 • Συμμετοχή σε ημερίδα Συντήρησης ΑΜΘ «Ύφασμα», Αρχαιολογικό μουσείο Θεσσαλονίκης. (2015)

Βιογραφικό

 
 
 

Γκιντσίδη Αντωνία

 • Πτυχιούχος του Προγράμματος Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (2016)

 • Πτυχιούχος του Πρόγραμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο τμήμα Marketing (2019)

 • Γνώση Αγγλικών και Ιταλικών

 • Συμμετοχή σε Ημερίδα Ευαισθητοποιήσης « Πρακτική Άσκηση και Erasmus στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης», που διοργανώθηκε από το Γραφείο Erasmus + της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (2015)

 • Συμμετοχή σε σεμινάριο επιμόρφωσης με τίτλο, Δομικά Υλικά αρχιτεκτονικών μορφών, που διοργάνωσε το ΚΕΚ ΠΑΣΤΕΡ Κε.Δι.Βι.Μ.2 στη Θεσσαλονίκη (2015)

 • Συμμετοχή σε διάλεξη που διοργάνωσε η Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης με ομιλήτρια την κ. Ελένη Παυλίδου, αν. καθηγήτρια του τμήματος Φυσικής Α.Π.Θ, με θέμα: Η Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης στη Μελέτη Έργων Πολιτιστικής Κληρονομιάς. (2014)

 • Συμμετοχή σε ημερίδα Συντήρησης ΑΜΘ «Ύφασμα», Αρχαιολογικό μουσείο Θεσσαλονίκης. (2015)

Βιογραφικό