Συντήρηση

   Η συντήρηση των εικόνων είναι το κύριο αντικείμενο και η ειδικότητα του εργαστηρίου μας.  Σε κάθε έργο τέχνης ακολουθείται μια συγκεκριμένη διαδικασία που περιλαμβάνει τρία στάδια, την προετοιμασία της εικόνας, την μελέτη της παθολογίας της και την συντήρηση αυτή καθαυτή.

   Με την εισαγωγή των εικόνων στο εργαστήριο και πριν από οποιαδήποτε παρέμβαση γίνονται όλες οι απαραίτητες προκαταρκτικές εργασίες, όπως η απεντόμωση η καταγραφή και η αρχική φωτογράφηση. Εν συνεχεία, γίνεται μελέτη της παθολογίας της εικόνας, όπου καταγράφονται όλες οι φθορές και οι παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν. Στο τελευταίο στάδιο ξεκινούν οι παρεμβάσεις. Αποκολλήσεις των στρωμάτων της προετοιμασίας και της ζωγραφικής επιφάνειας αποκαθίστανται με στερεώσεις. Τα παλαιά και οξειδωμένα βερνίκια που αλλοιώνουν την αισθητική των ζωγραφικών συνθέσεων αφαιρούνται. Γίνεται καθαρισμός της εικόνας όπου απομακρύνονται από τις αυθεντικές ζωγραφικές επιφάνειες κάθε είδους ρύποι. Τέλος, οι εργασίες συντήρησης ολοκληρώνονται με το τελικό επίχρισμα βερνικιού, για την περαιτέρω προστασία της ζωγραφικής επιφάνειας.

   Η μεθοδολογία που ακολουθείται τόσο στην μελέτη της παθολογίας όσο και στην διαδικασία συντήρησης των εικόνων, είναι πολύ σημαντική, ώστε το ξύλο ως φορέας της κάθε εικόνας να εξασφαλίζει στη ζωγραφική επιφάνεια την σταθερότητα και την αντοχή που απαιτείται για έναν μελλοντικό ασφαλή βίο.

συντήρηση εικόνων
συντήρηση εικόνων
συντήρηση εικόνων

   Η συντήρηση των εικόνων είναι το κύριο αντικείμενο και η ειδικότητα του εργαστηρίου μας.  Σε κάθε έργο τέχνης ακολουθείται μια συγκεκριμένη διαδικασία που περιλαμβάνει τρία στάδια, την προετοιμασία της εικόνας, την μελέτη της παθολογίας της και την συντήρηση αυτή καθαυτή.

   Με την εισαγωγή των εικόνων στο εργαστήριο και πριν από οποιαδήποτε παρέμβαση γίνονται όλες οι απαραίτητες προκαταρκτικές εργασίες, όπως η απεντόμωση η καταγραφή και η αρχική φωτογράφηση. Εν συνεχεία, γίνεται μελέτη της παθολογίας της εικόνας, όπου καταγράφονται όλες οι φθορές και οι παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν. Στο τελευταίο στάδιο ξεκινούν οι παρεμβάσεις. Αποκολλήσεις των στρωμάτων της προετοιμασίας και της ζωγραφικής επιφάνειας αποκαθίστανται με στερεώσεις. Τα παλαιά και οξειδωμένα βερνίκια που αλλοιώνουν την αισθητική των ζωγραφικών συνθέσεων αφαιρούνται. Γίνεται καθαρισμός της εικόνας όπου απομακρύνονται από τις αυθεντικές ζωγραφικές επιφάνειες κάθε είδους ρύποι. Τέλος, οι εργασίες συντήρησης ολοκληρώνονται με το τελικό επίχρισμα βερνικιού, για την περαιτέρω προστασία της ζωγραφικής επιφάνειας.

   Η μεθοδολογία που ακολουθείται τόσο στην μελέτη της παθολογίας όσο και στην διαδικασία συντήρησης των εικόνων, είναι πολύ σημαντική, ώστε το ξύλο ως φορέας της κάθε εικόνας να εξασφαλίζει στη ζωγραφική επιφάνεια την σταθερότητα και την αντοχή που απαιτείται για έναν μελλοντικό ασφαλή βίο.

συντήρηση εικόνων μετάσυντήρηση εικόνων μετά
συντήρηση εικόνων πρινσυντήρηση εικόνων μετά
συντήρηση εικόνων πρινσυντήρηση εικόνων μετα